Få hjälp med e-böcker

Tid:
Plats: Biblioteket i Brandbergen

Boka Lisa för att få hjälp med att låna e-böcker

Lär dig mer om internet under Get online week. Boka Lisa för att få hjälp med e-böcker.

Senast uppdaterad: 20 mars 2017