Få hjälp med e-böcker

Tid:
Plats: Biblioteket i Brandbergen

Boka Lisa för att få hjälp med att låna e-böcker

Lär dig mer om internet under Get online week. Hör av dig till biblioteket i Brandbergen för att boka Lisa för att få hjälp med att låna e-böcker.

Senast uppdaterad: 17 mars 2017