Naturvård, parker

Haninge kommun tar hjälp av hästar i parkarbetet

I Haninge finns mycket natur och även många parker som behöver skötas om.

Parkarbete med häst

Park och natur har under flera år arbetat med riktiga hästkrafter i parkdriften. Vi har tömt papperskorgar med hjälp av hästar i Jordbro och Brandbergen och använt häst-och-vagn i Åbyparken när vi samlade in åsikter i dialogprojektet Nyfiken park. Vi har också haft hästar som dragit ut stockar när vi gallrat träd i den bostadsnära skogen.

Att arbeta med häst är klimatsmart eftersom det inte går åt bensin eller diesel. Dessutom så är det är härligt att se en arbetshäst på riktigt, och vi kommer att fortsätta bjuda på den upplevelsen på olika sätt även i framtiden.


Bikupor i parken – vi söker biodlare

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och natur vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Vill du ställa ut en bikupa på parkmark? Vi vill gärna låna ut vår parkmark till en ideell biodlare! Antingen där tidigare kupor stått, eller på en plats som passar dig bättre.

Läs mer om våra bikupor

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2016