Miljöverkstan

I Miljöverkstan erbjuder vi aktiviteter och kurser där deltagarna får exempel på hur man kan leva mer hållbart. Vi "griper för att begripa" och lär oss med hela kroppen som komplement till att läsa i en bok.

Naturkänsla, upplevelse och handlingskompetens är våra ledord. Vi utgår från utomhuspedagogiken, se mer om detta längre ner på sidan.

Miljöverkstan arbetar oftast med naturen som läranderum, men vi har också lokaler i Jordbro kultur- och föreningshus och i Rudanområdet.

Våra aktiviteter

För skolklasser

Det närmaste läsåret planeras följande teman för skolklasser:

 • Teambuilding – respekt och kretslopp för årskurs 4
 • Vinterekologi för årskurs 3
 • Energiverkstad med klimatsmarta tips för årskurs 5
 • Vår i markerna för årskurs 2
 • Begränsad verksamhet på skollov.

För lärare

Du som lärare kan få fortbildning i bland annat utomhuspedagogik på Miljöverkstan

 • Grundkurs i utomhuspedagogik – torr, mätt och varm
 • Kunskapslyft i hållbar utveckling
 • Skräddarsydda aktiviteter i mån av tid

Läs mer om vad vi erbjuder för skolklasser och lärare på sidan "För dig som lärare".

För nyanlända

Vi har nyligen startat aktiviteter för personer som läser svenska för invandrare eller ensamkommande barn på gymnasiet. Hittills har ett antal fiskedagar ordnats och vi planerar även andra typer av aktiviteter.

För allmänhet

Vi inbjuder till naturguidningar med olika teman, ofta i samarbete med andra organisationer. 

För medarbetare i Haninge kommun

Vi erbjuder i mån av tid fortbildningsdagar för övrig personal inom Haninge kommun.

Miljöverkstan jobbar med utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett upplevelsebaserat lärande med många sinnen involverade. Det är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär

 • Att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
 • Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
 • Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Definitionen av utomhuspedagogik är framtagen av Nationellt centrum för utomhuspedagogik på Linköpings universitet. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 oktober 2016