Söderbymalm, Tuvvägen

Gestaltning av Tuvvägen

Enligt detaljplanen får ett äldreboende med 54 lägenheter och 140 ytterligare lägenheter uppföras i området mellan Vallagränd och Tuvvägen.

Kommunen är nu klara med sitt arbete i området för den här gången. Vatten- och avloppsledningar samt en byggväg är klar att tas i bruk.

I byggnaden med naturfärgade träfasader finns 54 lägenheter för vårdboende. Huset står på pelare vilket gör att man kan se det vackra urberget. Äldreboendet öppnar i slutet av år 2015. Till en början når man boendet via Vallagränd.

Hökerum AB uppför tre bostadshus under åren 2016-2017 innehållande 141 lägenheter. De uppförs i Bostadsrätt Södertuvans namn.

När husen är färdigbyggda görs gatan iordning. Namnet blir Vallagränd.

Äldreboendet på Vallavägen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 oktober 2015