Ribby ängar

Hus vid Ribby ängar

Här byggs ytterligare två kvarter med hyresrättslägenheter (kvarter fyra och fem på kartan med första inflyttning i slutet av 2016.

I Ribby ängar finns en detaljplan med sex bostadskvarter och en huvudgata. Tre av kvarteren är färdigbyggda.

Byggfast uppför i samarbete med Riksbyggen 232 lägenheter fördelade på två kvarter (kvarter fyra och fem, se karta). Inflyttning sker under hösten 2016 och hösten 2017.

Inom något år är Ribby allé en fin huvudgata med träd på båda sidor. Längs med gatan finns gång- och cykelväg som asfalteras allt eftersom arbetena på kvartersmarken blir klara. På längre sikt blir det övergångsställen på några platser. Ribby allé är byggd för att kunna tillåta framtida busstrafik.

För närvarande avvaktas vidare byggnation på etapp 6.

Se karta över utbyggnaden per kvarter

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2016