Örnens väg, ungdomsbostäder

180 ungdomsbostäder byggs söder om Örnens väg i centrala Haninge. Det är små lägenheter i tio tvåvåningshus. Varje lägenhet har en yta på cirka 25 kvadratmeter med bra standard, bredband och tvättmaskin.

Uppförandet sker i etapper i takt med att lägenheterna hyrs ut. Förhoppningen är att unga personer i Haninge ska kunna få en egen bostad och inflyttningen börjar redan under våren 2016. Boendet är avsedd för unga upp till 26 år. Genom modulbyggnader och ett snabbt bygglovsförfarande har Haninge kommun upplåtit mark som inte är detaljplanerad. Ett tioårigt arrendeavtal har tecknats med byggnadsfirman Viktor Hanson, som hyr marken från årsskiftet 2015/2016.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 september 2015