Gudö, Tutviksvägen - Bondvägen

Kommunens utbyggnad av gator och vatten- och avloppsledningar är slutfört i området. Nu pågår mycket byggverksamhet i området på privat kvartersmark.

  • Gatukostnaderna är debiterade.
  • Avgift för anslutning till vatten och avlopp kan tas ut så fort en förbindelsepunkt upprättats. Kommunens VA-avdelning underrättar fastighetsägaren om detta och debiterar enligt gällande VA-taxa.

Gatukostnad i Gudö

Gatukostnad i Gudö, kartbilaga

Detaljplan för Gudö

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 november 2016