Dalarö - nybyggnad av brygga

En bygglovsansökan har skickats in till stadsbyggnadsförvaltningen för nybyggnation av en brygga vid Dalarö. Den nya bryggan ska ge plats för säker angörning för boende och verksamma företagare på Kymmendö. Fram till 4 mars har man som sakägare och berörd granne möjlighet att komma in med synpunkter om byggnationen.

Bryggan planeras byggas i vinkel med måtten 30 x 3 meter, samt en vinkeldel med måtten 20 x 3 meter.

En underrättelse har skickats till berörda grannar samt grannar i omnejd då användningsområdet för den planerade bryggan berör fler än närmaste grannar. För mer information se Underrättelse Dalarö 6:20.

Utökad tid för yttrande

Som berörd granne/sakägare får du utökad tid att yttra dig om den bifogade ansökan
enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen, eftersom bryggan är så stor att den är bygglovspliktig. Ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till bygglovsavdelningen senast den 4 mars 2017. Om du inte lämnar in något yttrande kan
stadsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet

Hur lämnar man in ett yttrande?

Yttrandet skickas via post eller e-post till adress nedan.

Glöm inte att ange ärendets diarienummer samt fastighetsbeteckning på din
fastighet, namn och telefonnummer.

Postadress
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
136 81 Haninge

Telefon
Växel: 08-606 70 00

E-post
teambygglov@haninge.se

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 maj 2017