Konstaterat fall av fågelinfluensa på Utö

Länsstyrelsens uppdatering om fågelinfluensan på Utö 2 januari: Inga nya fall av fågelinfluensa i har rapporterats, men det är ännu förhöjd skyddsnivå vilket betyder att de som har fjäderfän ännu behöver hålla dem instängda.

Länsstyrelsen i Stockholm meddelade den 21 december att ett nytt fall av fågelinfluensa konstaterats i Sverige. Det gäller en mindre hobbybesättning med tamfåglar på Utö i Haninge kommun. Provtagning har visat att det rör sig om fågelinfluensa av typen H5N8 – en typ som inte smittar till människa.

Läs pressmeddelandet på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2017